Opendeur kring

Opendeur is een oecumenisch blad over zingevings- en geloofsvragen.Het komt iedere maand met een nieuw thema, waarbij altijd gedichten, foto’s en artikelen die een mooie aanleiding kunnen zijn om over de dingen des levens en des geloofs te praten. Vanaf februari zullen we van start gaan met een Opendeur kring. Op maandagmiddag  om 4 uur in de Bergsingelkerk. Een handig tijdstip voor mensen
die aansluitend bij  de gemeentemaaltijd willen aanschuiven. We hebben als kerk een groepsabonnement. Mensen die willen meedoen kunnen zich opgeven bij Johan Okkema: Wie besluit het hele jaar mee te doen betaalt 1 euro per nummer. Wie los meedoet betaalt 2 euro
per nummer. Johan Okkema zorgt ervoor dat de deelnemers het blad voor die tijd ontvangen. U kunt altijd binnenvallen om mee te doen met het gesprek.

Wij hebben de volgende drie data vastgelegd:

– 15 februari (januarinummer)
– 29 februari (februarinummer)
– 14 maart ( maartnummer)

Op 15 februari staat het thema: ‘veerkracht’ op het  programma:

Veerkracht…

Spanning en ontspanning, last en lust: het elastiek van ons leven kan dat doorgaans prima aan. Zelfs na ernstige trauma’s kunnen mensen weer opveren. Maar soms is de rek eruit. Kun je veerkracht oefenen, er een voorraadje van opbouwen? En áls de rek eruit is, kun je je veerkracht dan terugkrijgen?

Met onder andere:

– Interview met Luuc Smit, hulpverlener na trauma: ‘Vertrouw op de veerkracht van mensen’
– De veerkracht van de Geest volgens Jurjen Beumer
– De rek eruit – door een burn-out heenkomen
– Het levensverhaal van Jozef de dromer.

Reacties gesloten