Onze identiteit

De Bergsingelkerk en de BMvier zijn kerken die horen bij 'de Gerefomeerde kerk te Rotterdam' (PKN). Omdat de Bergsingelkerk onze grootste vestiging is, spreken wij veelal over 'de Bergsingelkerk'.

Wij zijn een Rotterdamse kerk met geloofsvariëteiten, een organisatie met ondernemingslust, interkerkelijke en interreligieuze contacten en een kerk met karakter − en wij geloven daarin. Wij geloven in de mensen die samen de kerk maken, omdat zij geloven in de Ene God die er is voor allen. Humor, lef en passie zijn eigenschappen die wij in elkaar waarderen.

De Bergsingelkerk wil een open plek van viering en ontmoeting zijn, een gastvrije geloofsgemeenschap die laagdrempelig en middenin de samenleving aanwezig is. Wij geloven dat het erg belangrijk is om samen te bouwen aan een open en warme gemeenschap. Wij geloven niet al te zeer in onze eigen voortreffelijkheid, maar wel in de weg die wij samen gaan.

Wij willen leven en denken langs twee lijnen die voortdurend in verbinding met elkaar staan. Enerzijds is er voortzetting en vernieuwing van de "traditionele kerkelijke handelingen", anderzijds wil de Bergsingelkerk bij voortduring staan in verbinding met de buurt, de leefomgeving. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het project Bergsingelkwartier en de relatie met de wijkplaats-POW.

Over geloven in meer strikte zin kunnen we veel zeggen, maar dat doen we het liefst in echte ontmoetingen. Wees daarom welkom in onze kerkdiensten en bij de vele activiteiten! U mag zelf kiezen en meedoen, maar er moet niets!

Reacties gesloten