Donaties & ANBI

Alle kerkgemeenten die onder de PKN vallen, zijn aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een vrijwillige bijdrage aan onze kerk door de Belastingdienst wordt gezien als gift. Hierdoor kunt u uw gift van de inkomensbelasting aftrekken, wat fiscaal voordeel oplevert.

Om aangemerkt te kunnen worden als ANBI, dienen wij als gemeente transparant te communiceren. Daarom hebben wij onderstaand documenten opgesteld, waarin de belangrijkste informatie over de Gereformeerde kerk te Rotterdam en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Rotterdam in te vinden is. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Kerk

ANBI informatie Gereformeerde Kerk te Rotterdam 2017

Gereformeerde Kerk te Rotterdam jaarrekening 2017

Diaconie

ANBI informatie 2017 Diaconie

Diaconie Jaarrekening 2017

Reacties gesloten