Bergsingelkwartier

Bergsingelkwartier

Het Bergsingelkwartier is een project vanuit de Bergsingelkerk en richt zich op kerk-zijn in de buurt. Vanuit onze eigenheid willen we aansluiten bij wat er leeft onder de mensen in de buurt: “ontmoeting, gesprek, uitwisseling” zijn belangrijk daarin en we hopen op zo’n manier een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van welzijn en zingeving.

Open huis

Om dit vorm te geven is het “open huis” gestart. Dit houdt in dat de Bergsingelkerk elke zaterdagmiddag open is van 15.00 uur tot 17.00 uur. Een ieder is dan welkom voor een kopje koffie of thee, een gesprekje, ontmoeting, een spelletje of om gewoon even rond te kijken.

Winkeltje

Er is ook een winkeltje op non-profitbasis, waarin o.a. spullen van de wereldwinkel verkocht worden, tweedehands boeken en materiaal van Amnesty International.

Activiteiten

Om de twee of drie weken wordt er een activiteit georganiseerd op de zaterdagmiddagen, vaak in nauwe samenwerking met de bewonersorganisaties. Het programma voor de activiteiten vindt u in de kalender.

Maaltijden

Op maandagavond is er om 18.00 uur een maaltijd. Op de donderdag kunt u zich voor deze maaltijd opgeven bij mw. Wil de Graaff-Velthoven via telefoonnummer010 4673670. De maaltijd kost 6 euro. Deze maaltijden worden verzorgd door http://www.stichting-enroute.nl/enroute.html

Expositie

In de ontvangstzaal is er een wisselende expositie te bezichtigen van een kunstenaar uit de buurt. Zie ook: www.vertellers.eu

Foto’s

Regelmatig werden er foto’s gemaakt van activiteiten van in het bergsingelkwartier. Deze worden gemaakt door Bas van Es. Zie www.vertellers.eu/bfbersingelkwartier.htm

Giften zijn welkom op NL26INGB0008817628 tnv geref kerk Rotterdam project Bergsingelkwartier.

Reacties gesloten