BLOG: Is er sprake van een mijlpaal? – Henk Willemse

 

In BMVier was er zaterdag 3 september een heel warm feestelijk (her)openingsfeest. Het wijkpastoraat met het vrouwenhuis Rosa is ingetrokken bij de kerk. Het was een druk bezocht feest, meer dan 200 mensen waren er. Bij de opening werden er bemoedigende boodschappen door beide besturen gesproken en mooie teksten uit de Koran, Shruti en Bijbel ingebracht, als zegen en symbool dat al de religies welkom zijn en elkaar willen ontmoeten. Hoe bijzonder is dat, dit is een echte blijk dat iedereen er welkom is, een mijlpaal voor de kerk.

bmvier5

Ineke Palm van de gebiedscommissie heeft een prachtige speech gehouden bij de onthulling van een kunstwerk. Zij haalde het motto aan van de kerk: “Onze deuren staan open voor iedereen”.  BMVier is een beetje een verborgen plek in de wijk, maar meer zichtbaar geworden met de mooie vrolijke tekeningen van Len Munnik op de ruiten, die door Gerda Vaarties werden uitgelegd: de kleuren en vormen als de diversiteit van alle mensen, de ontmoeting van die mensen en de spelende kinderen. Zij zag dat mensen daar allen welkom zijn.

Ineke benaderde de plek ook als plek voor bezinning in de wijk, betrokkenheid op de maatschappij, op achterblijvers, in verzet komen tegen onrechtvaardigheid, zoeken naar gerechtigheid en vrede. De kerk op straat, de kerk van de wijk.

bmvier3

Juist in deze gepolariseerde tijd met de marginalisering van de onderkant van de samenleving, wat we ook zien in Delfshaven, kan religie grote betekenis hebben.  We zien de angst aangroeien voor terroristen, voor moslims en allochtonen. We zien dat helaas ook dat verkeerde krachten soms winnen. Het kwam hier heel dichtbij met een van terrorisme verdachte persoon hierboven in de flat. Jullie hebben dit kwaad mede weten om te zetten in iets goed. De kerk die de verbinding zoekt samen met de buurt. Een wijkpastor heeft ooit eens gezegd: de boodschap van de kerk is niet: het propageren van geloofsovertuigingen of het versterken van kerkelijke gemeenschappen, maar het werk van de Geest laten plaatsvinden om orde te scheppen in de chaos van de wereld en verhoudingen te herstellen en om te zien naar achterblijvers, gerechtigheid en vrede te zoeken. Het is de roeping van de kerk en haar gelovigen op het spoor te komen van die beweging van de geest in de (overlevings-)strijd van mensen en er dan aan mee te doen. De boodschap is daarom ook mensen bewust maken van hun eigen kracht en hen te ondersteunen. Dat lijkt mij een prachtige missie voor Delfshaven. Gelukkig zijn hier veel mensen, in en buiten de kerken, die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor elkaar.

In Delfshaven hebben we een grote diversiteit aan bewoners: arm en rijk, krachtig en hen die geen verweer hebben, bewoners  uit de hele wereld, die ook de pijn voelen van hun broeders en zusters van elders. De diversiteit kan spanningen geven maar vooral ook mooie dingen, zo merk ik vaak dat vluchtelingen hier welkom zijn.  Laten we er samen voor gaan dat de zachte krachten overwinnen, ons bevrijden van die machten die een mens van zichzelf en haar bestemming vervreemden.

bmvier2

Er in blijven geloven dat het onmogelijke mogelijk wordt (de goede boodschap van het evangelie). Het zijn de armen en verdrukten die de dragers zullen worden van de beweging van bevrijding en verlossing. Het begint met kleine dingen, samen dingen doen. De waarde zit in de optelsom van deze activiteiten en die van veel andere buurtbewoners en hoe zij samen de meest kwetsbare mensen van de wijk weten te bereiken. Samen vormen zij een geheel.

Daarom vind ik het mooi dit wandkleed te mogen onthullen, dat de vele activiteiten als bloemen weergeeft. Een bloemrijk kunstwerk, dat gemaakt was door de aanwezigen en ontworpen door Elly van de Water. Het bloemstuk staat symbool voor een mooi geheel van diversiteit. De aanwezige groepen zullen elkaar versterken. Dit bleek op dit feest uit de diversiteit aan hapjes van de verschillende culturen en uit de medewerking van alle groepen die het feest mogelijk hebben gemaakt. Mensen lieten hun activiteiten zien, zoals Yoga, gespreksgroepen en vieringsbijeenkomsten; veel wordt gecombineerd met een gezellige maaltijd. Er werd gezongen door 2 koren en gemusiceerd; er was zelfs een lied gemaakt voor ons allen door Kitty Notenboom.

bmvier4

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten