8 november: Leerhuisavond ‘Calvijn als vreemdeling en vluchteling’

Op 8 november vindt de derde leerhuisavond plaats. Deze zal gaan over Calvijn, die zijn hele leven vreemdeling en vluchteling was. Hoe deze biografische ervaring doorwerkt in zijn visie op vreemdelingen horen we op dinsdag 8 november van Jan Schipppers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP. Zijn inleiding is een aanzet om onze eigen houding ten aanzien van vreemdelingen en vluchtelingen onder de loep te nemen in een onderling gesprek. Wat is de actualiteit van Calvijns visie vandaag in een tijd waarin de vreemdeling meestal als bedreiging wordt gezien?

Derde avond in een leerhuis 

Dit is de derde avond in een leerhuis waarin we nagaan wat we kunnen doen tegenover de  grote vraagstukken van deze tijd: duurzaamheid, hoe we ons thuis kunnen voelen in een geglobaliseerde wereld en het vraagstuk van de vluchtelingen. Welke antwoorden geven ons de grote morele tradities op deze uitdagingen en wat kunnen we er zelf mee?  Het leerhuis is een gezamenlijk gedragen initiatief van de Bergsingelkerk en de Samaritaan

Waar en wanneer?

Dinsdag 8 november, De Samaritaan, Lisplein 1, 20.00-22.00 uur.

Achtergrond 

Achtergrondliteratuur is het boek van Theo Salemink Op de rug van de tijger Het wereldwijde kapitalisme is weleens vergeleken met een wilde rit op de rug van de tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Maar  er van af springen zou nog gevaarlijker zijn. Zijn er manieren om de tijger bij te sturen of te temmen. Is in de tijger bij nader inzien zo gevaarlijk nog niet?  Kennis van dit boek is niet noodzakelijk om bij de avonden aanwezig te zijn. De avond is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar verdieping en zich betrokken weet bij de grote morele vraagstukken van deze tijd.

Slotdebat op 29 november

Het leerhuis wordt afgesloten met een debat over Moraal en politiek op 29 november vanaf 20.00 in de Bergsingelkerk. Aan dit debat doen in ieder geval de Bisschop van Rotterdam, Van den Hende en Carola Schouten (ChristenUnie) mee. Save the date!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten